Федон Калотеракис: „Не съм изгубил своята страст към това, което правя“

Федон Калотеракис в интервю за проекта «Правилата на живота», разказва за това, кое е най-важното в живота и как да бъдем изпълнени с ентусиазъм на 61 години, как икономическата криза влияе на зависимото поведение, а също за музиката, поезията и спорта.

Continue Reading Федон Калотеракис: „Не съм изгубил своята страст към това, което правя“

PROMITHEAS или терапевтична общност в затвора 24/7

Център за наркомани в затвора Диавата е най-модерният в гръцката изправителна система и е създаден като част от усилията на правителството за подобряване на реинтеграцията на затворниците в обществото.

Continue Reading PROMITHEAS или терапевтична общност в затвора 24/7

Стрелба по македонски *, или как го правят в HOPS

ХОПС е проект от Северна Македония. В рубриката "техният опит" - историята на една организация,която работи със зависими повече от 20 години.

Continue Reading Стрелба по македонски *, или как го правят в HOPS

Консултативен пункт —врата в системата за помощ

В началото на месец септември беше проведен вебинар върху курса „Основи на консултиране на хора, зависими от ПАВ, и техните роднини.“  Това е само част от големия проект „Да се…

Continue Reading Консултативен пункт —врата в системата за помощ

„5:0 за хората срещу зависимостите“:Инициатива която помага

През септември беше проведен вече петият по ред футболен турнир «5:0 за хората». Този проект наистина помога на хората, които са зависими от алкохол и други наркотични вещества.

Continue Reading „5:0 за хората срещу зависимостите“:Инициатива която помага

Московски форум по социалната работа

Форум по социалната работа е място за споделяне на опит, практики и теории. Тук социалните работници, психолозите, защитниците на правата на човека обсъждат актуални въпроси в социалната работа. Но и…

Continue Reading Московски форум по социалната работа

Descriminalização — португалски проект. IN-Mouraria — drop-in център в Лисабон

IN-Mouraria център за интегрирани отговори за хора, употребяващи наркотици, с цел понижаване щетите, свързани с употребата на наркотици.

Continue Reading Descriminalização — португалски проект. IN-Mouraria — drop-in център в Лисабон