Наталия Потопаева. Празник на свободата от зависимостта

Още една програма, която работи в България – „Път към свободата“. В настоящият момент основно се набляга на работата с роднини. С тези, които имат близки употребяващи наркотици или злоупотребяващи…

Continue Reading Наталия Потопаева. Празник на свободата от зависимостта

Семинар по правна помощ на маргинални групи

На 27 – 28 септември в София беше проведено обучение в рамките на проект “Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия“.

Continue Reading Семинар по правна помощ на маргинални групи

„4:0 за хората“ – една убедителна победа!

„4: 0 за хората срещу зависимостите“ е турнир, който се превръща в добра традиция. Това е събитие за превенцията на наркомании и алкохолна зависимости

Continue Reading „4:0 за хората“ – една убедителна победа!

Ивайло Петев и Ивелин Попов подариха топки и фланелки на хора със зависимости

Ивайло Петев и Ивелин Попов подариха топки и фланелки на хора със зависимости

Continue Reading Ивайло Петев и Ивелин Попов подариха топки и фланелки на хора със зависимости