Стрелба по македонски *, или как го правят в HOPS

ХОПС е проект от Северна Македония. В рубриката "техният опит" - историята на една организация,която работи със зависими повече от 20 години.

Continue Reading Стрелба по македонски *, или как го правят в HOPS

Консултативен пункт —врата в системата за помощ

В началото на месец септември беше проведен вебинар върху курса „Основи на консултиране на хора, зависими от ПАВ, и техните роднини.“  Това е само част от големия проект „Да се…

Continue Reading Консултативен пункт —врата в системата за помощ

Московски форум по социалната работа

Форум по социалната работа е място за споделяне на опит, практики и теории. Тук социалните работници, психолозите, защитниците на правата на човека обсъждат актуални въпроси в социалната работа. Но и…

Continue Reading Московски форум по социалната работа

Descriminalização — португалски проект. IN-Mouraria — drop-in център в Лисабон

IN-Mouraria център за интегрирани отговори за хора, употребяващи наркотици, с цел понижаване щетите, свързани с употребата на наркотици.

Continue Reading Descriminalização — португалски проект. IN-Mouraria — drop-in център в Лисабон

Наталия Потопаева. Празник на свободата от зависимостта

Още една програма, която работи в България – „Път към свободата“. В настоящият момент основно се набляга на работата с роднини. С тези, които имат близки употребяващи наркотици или злоупотребяващи…

Continue Reading Наталия Потопаева. Празник на свободата от зависимостта

Семинар по правна помощ на маргинални групи

На 27 – 28 септември в София беше проведено обучение в рамките на проект “Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия“.

Continue Reading Семинар по правна помощ на маргинални групи

„4:0 за хората“ – една убедителна победа!

„4: 0 за хората срещу зависимостите“ е турнир, който се превръща в добра традиция. Това е събитие за превенцията на наркомании и алкохолна зависимости

Continue Reading „4:0 за хората“ – една убедителна победа!