You are currently viewing Наталия Потопаева. Празник на свободата от зависимостта

Наталия Потопаева. Празник на свободата от зависимостта

Още една програма, която работи в България – „Път към свободата“. В настоящият момент основно се набляга на работата с роднини. С тези, които имат близки употребяващи наркотици или злоупотребяващи с алкохол. Групите се провеждат в София и Пловдив. Подробности зо тази програма можете да намерите на сайт www.svoboda-bg.com . Идейният вдъхновители основател на програмата Наталия Потопаева неотдавна посети България. Тя е запозната с проблема от първа ръка. Защото самата тя страда от алкохолна зависимост повече от 30 години.

В продължението на два дни в София беше проведено мероприятие под надслов „Празник на свободата от зависимостта“. Основният говорител беше Наталия Потопаева. Също така беше споделен опита от тези, които успешно са преминали тази програма.

Основният проблем в работата с роднините — нежеланието на роднините да работят над себе си. Всеки, който получи задача за домашно в първия ден от мероприятието, не го беше изпълнил за следващия ден. Затова се наложи през втория ден да се отдели време за изпълнението на поставената задача.

Следва да се подчертае, повтаряйки думите на Наталия Потопаева, че за успешен резултат е необходима сила на постоянство и усърдие. Мнозина, обаче, не желаят да извървят даже първата стъпка, за да решат своя проблем. Обществото се нуждае от хора, които имат такива сили и които ще съумеят да напомнят, насочат и подкрепят другите. Още повече в такъв сложен проблем като болестта на наркоманията и алкохолизма.

Вашият коментар