You are currently viewing Семинар по правна помощ на маргинални групи

Семинар по правна помощ на маргинални групи

за проекта

На 27 и 28 септември в София премина двудневен семинар. Семинарът е част от проекта „Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия – 2017-2019“. В рамките на проекта е предвидено пет града от региона на Източна Европа и Централа Азия (София, Тбилиси, Белци, Одеса и Алмати)  за три години да развият и приложат план за устойчива градска политика по отношение на ХИВ/СПИН и туберкулоза. сред ключови общности като употребяващите наркотици, мъжете, правещи секс с мъже, проституиращите и др. В продължение на три години ще се състоят разнообразни дейности, насочени към развиване на капацитет и нетуъркинг на местно ниво, международен обмен, мобилизиране и подкрепа на ключовите общности. Предвижда се да бъде изготвен план за действие, който да бъде базиран на направено проучване сред целевите групи и да обхваща максимално техните нужди. 

за семинара

Събитие беше подготвено от фондация „Инициатива за здраве“ и от организацията „Здраве без граници“. Това е семинар за организации, работещи в социалната сфера. Бяха изнесени доклади в областта на защитата правата на човека. Лектори бяха адвокатите, Деница Любенова, Наташа Добрева, и Калин Ангелов. Това е важно, защото както каза адвокат Деница Любенова: „ Много често представителите на ключовите общности приемат дискриминационното отношение към тях за даденост и не предприемат никакви действия за неговото предотвратяване.“

Целта на обучението е запознаване на участниците с различните съществуващи дискриминационни методи. Тези практики насочени към социално уязвимите групи от населението. Сред тях са: хора, употребяващи инжекционни наркотици, ЛГБТИ, а също така и проституиращи лица. Предобитите навици, ще спомогнат за изявяването на случаи свързани с нарушаването на човешките права. Проектът помага да разберем какви са правата на социално уязвимите и маргинални групи от населението. За да се чувстват пълноценни членове на обществото. Пострадалите лица в бъдеще ще могат да получават безплатни и анонимни юридически консултации.

Благодарим организаторите за поканата.

Вашият коментар