«6:0 ЗА ХОРАТА срещу зависимостите». Епилог

Футболен турнир "6:0 за хората срещу зависимостите". Проектът е организиран от сдружение „Реванш“ и фондация „Училище за живот“ и съ-финансиран по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община, подкрепена от инициативата „София - Европейска столица на спорта“.

Continue Reading«6:0 ЗА ХОРАТА срещу зависимостите». Епилог

„5:0 за хората срещу зависимостите“:Инициатива която помага

През септември беше проведен вече петият по ред футболен турнир «5:0 за хората». Този проект наистина помога на хората, които са зависими от алкохол и други наркотични вещества.

Continue Reading„5:0 за хората срещу зависимостите“:Инициатива която помага

„4:0 за хората“ – една убедителна победа!

„4: 0 за хората срещу зависимостите“ е турнир, който се превръща в добра традиция. Това е събитие за превенцията на наркомании и алкохолна зависимости

Continue Reading„4:0 за хората“ – една убедителна победа!