You are currently viewing Семинар по модела «Дейтоп»

Семинар по модела «Дейтоп»

Cеминар за работа с наркозависими. Модел на терапевтична общност „Дейтоп“ опит на колеги от Ню Йорк (САЩ)

Неговата тема: „Организациията на рехабилитационния процес и повишаването на неговата ефективност в рамките на Терапевтичното Общност по модела «Дейтоп» за ръководителите и персонала на рехабилитационните центрове“.

Програмата „Дейтоп” е една от най-старите програми за лечение на наркомании. Тя е основана върху модела на ТО, и подчертаваща ролята на взаимодействието на пациентите помежду им в процеса на лечението. ТО е организирана на принципа на голямото семейство, въз основата на положителните примери за поведение. Също така съчетана с индивидуални и групови консултации, медицинско наблюдение и мероприятия в ежедневието.

Това мероприятие беше оранизирано от центрове „Решение” съвместно с Националния Антинаркотичен Съюз. По думите на единият от организаторите на семинара, сега малцина наистина разбират какво да правят с зависимите. Това не го разбират родителите, това не го разбира държавата. Това не го разбират повечето хора, които наричат себе си „специалисти”.

Главният говорител на този семинар беше Джоузеф Алоизиус (Samaritan Daytop Village). Той е консултант с тридесетгодишна практика в областта на терапията на зависимостите. Ай Джей произведе впечатление не само като професионалист, но и като много енергичен човек. Той е мъж с позитивни възгледи върху живота. Ай Джей се интересува от всичко, случващо се около него.

В семинара взеха участие не само представители на различни организации, които използват програмата „Дейтоп”. Но и също така и тези, които работят по други методики.

P.S.

За съжаление, в подобен формат е много трудно да се даде пълна информация по тази методика. Поради това семинарът беше по-скоро запознаване с програмата. Но и също така бяха коментирани тезисите на презентацията. Също така беще споделен разказ за основателите на програмата. Благодарим за предоставената ни възможност да вземем участие в семинара. Ние винаги сме отворени за новото. Никога не отхвърляме нищо без да сме го изследвали и запознали отблизо. Едно приятно допълнение стана брошурата „Терапевтични съобщества” от Дж.Де Леон. Препоръчваме неговата книга „Учебник за лечение на злоупотребата с наркотици”.

Вашият коментар