You are currently viewing Μετάνοια или как го правят в KETHEA

Μετάνοια или как го правят в KETHEA

В нашата рубрика «Техният опит» нов сюжет — този път разказваме за гръцкия проект «KETHEA ITHAKI». Ето вече 35 години те оказват помощ на употребяващите наркотици в Гърция. Днес тази мощна организация се състои от 120 единици (отдели). Те имат годишен бюджет от около 18 милиона евро. Но по-важното е, че предоставят всички услуги за потребителите безплатно.

Малко история и философия

Основаната през 1983 година, «ITHAKI» е била първата терапевтична общност в Гърция. Това е положило пътя към лечението на наркомани и тяхната социална реинтеграции. Днес «KETHEA ITHAKI» предлага обширна мрежа от услуги, включително както стационарни, така и амбулаторни лечебни учреждения. Самата идея е почерпена от мита за Одисей. Неговия път към дома в Итака след завършването на войната се забавил с десет години заради гнева на Посейдон и различни злополуки. Корените на програмата «ITHAKI» са в програмата «DAYTOP». Където основата на програмата — това са сесии на групова терапия, моделирани ситуации, трудова терапия, – базираща се на равенство. При преминаването през этапите на програмата пациентите получават все по-отговорни задължения. А също така получават по-голямо количество привилегии.

Малко за особеностите

«ITHAKI» – това е връщане към дома. Това е труден път, който отнема три года. От тях девет месеца – това е комуната, после една година – това е фаза на ресоциализация, когато човек вече може да работи, учи и още година, когато човек посещава общо четири терапевтични групи за година. Общността се дели на две паралелни направления. Това са терапия и труд. Труда се състои от две задачи: оборка на дома – «отбор оборка»; работа в кухнята – «отбор кухня». Общността се дели на два отбора. Идеята е в това че ръцете работят, а главата почива. Освен това, болшинството зависими не могат да правят элементарни неща: почистване на дома и приготвяне на храна. От това следава, че «KETHEA  ITHAKI» – това е училище на живота, където се учат основни навици.

Малко за образованието

Ние смятаме, че образованието също така е много важно. Образованието помога, както и терапията, да подобри качеството на живота

Олга Катсиокали (ръководител на департамента по образование).

Тук сертифицират випускниците на програмата, подготвят за изпити. Тригодишната програма преминава за една година. След това те държат изпити в обикновено училище. Тук има също и театър (по-точно, драма кръжок), музикален клуб, секция по джудо, секция по футбол. Всеки от участниците на програмата е длъжен да участвова в три кръжока задължително, а във фазата на ресоциализацията вече може в един.

В самата комуна могат да обучават, а след това и да вземат на работа в типографията, в цех по керамика или във фермерско стопанство. Всичко това работи на територията на рехабилитациония център като производствени единици. В тези подразделения работят постоянни сътрудници, и те се стремят самостоятелно да финансират Програмата и обеспечат професионална подготовка на нейните членове, които се намират на етап на реинтеграция. Те също така подпомагат организацията и развитието на творческата дейност в рамките на учебната програма за членовете на Терапевтичната Общност (ТО). В същото време те реализират програмата за професионално обучение на Европейския Съюз, касаеща керамиката, дървообработката и органичното земеделие. Ще говорим за работа по-долу.

Малко за занаята и работата

Типография «KETHEA SCHEMA + CHROMA» се явява най-крупното производствено подразделение «KETHEA» . Неговите основни цели се явяват:

  • Да се получи доход, позволяющ на «KETHEA» да увеличи самофинансирането си.
  • Да се обеспечи обучение и повишение на квалификацията за бивши зависими. Тези които се намират на етап на социална реинтеграция.

Подразделението работи на свободния пазар, предлагащо услуги по графичен дизайн, печат и подвързване за различните типове публикации. Като всички работи се провождат в съответствие с професионални критерии и стандарти. Тук работят 23 работника, много от които се явяват випускници на терапевтичната програма. Участниците на програмата «KETHEA» могат да се обучават тук на етапа на тяхната социална реинтеграция. Обучението им позволява да получат полза от професионалната подготовка в благоприятна среда и в реални условия на труд. На тях им дават поръчки не защото са много добри и правят добро дело, помогайки на отстъпилите. А защото вършат работата бързо и качествено, а това е голяма отговорност.

Майсторска «KETHEA KERAMIKH» керамика и стъкло работят от 1986 година. Тук правят различна посуда с прилагане на различни техники. Майсторската работа покрива потребностите на «KETHEA» от керамика. Те изпълняват поръчки на трети лица, организират и участват в различни изложения. Стоката може да се намери в магазина, който се намира в главния офис в центъра.

Фермата има площ от 13 000 квадратни метра. Тя основно покрива потребностите на терапевтичната общност и пансиона на Центъра за социална реинтеграция. От 2008 година нейната продукция е сертифицирана с «BIOHELLAS» като екологически чисти продукти.

Малко за парите и свободата

Родителите могат изпращат пари, въпреки че е въведена граница от 90 евро в първите три месеца. А и след това 120 евро до шестия месец и до 150 евро от шестия до деветия месец. Но главното не е това. Внимание! След третия месец, личните пари се намират в ръцете на пациентите, т.е. при себе си. Има принцип: това е доверието към програмата. Така е вярно и обратното – програмата се доверява на теб! Но това още не е всичко.

Отново внимание! Всеки ден след 17:00 целия административен щат си отива у дома. И може да се каже, че тези, които преминават тук лечение, са оставени сами на себе си, да и с парите. Но… ТО сама се управлява, а когато във всичко се месят терапевтите, значи че нещо не е наред. Задачата на терапевтите се свежда до това, че да се изпълняват трите основни правила: No Drugs, No Sex, No violence – ако го кажем упростено.

Нашата задача – да предоставим помещение (среда), останалото те правят сами

Теодора Сизополу (ръководител на терапевтичната общност)

Ето такива са резултатите за 35 години. Има с какво да се гордеят, освен това, ръководството проявява гъвкавост в управлението. Програмата ТО се изменя според нуждите на общността. От нещо се отказва, както е станало с животновъдството, а нещо, наобратно, е добавило.

Вашият коментар