You are currently viewing Descriminalização — португалски проект. IN-Mouraria — drop-in център в Лисабон

Descriminalização — португалски проект. IN-Mouraria — drop-in център в Лисабон

Днес в рубриката ни „Техният опит“ публикуваме разказ за португалския проект IN-Mouraria http://www.gatportugal.org/projetos/inmouraria_1.

IN-Mouraria е  drop-in център, който се намира в лисабонския квартал Моурария. Той е бил открит през 2012 година.

Започнах да употребявам наркотици от 12 – годишна, сега употребявам крек и хашиш

разказва с усмивка М.; общият й стаж, по нейните думи, в употреба на наркотици е повече от 30 години

Какво е това

Самите участници в проекта се позиционират като IN-Mouraria център за интегрирани отговори (социални и медицински) за хора, употребяващи наркотици, с цел понижаване рисковете и щетите, свързани с употребата на наркотици, с особено ударение върху профилактиката на ХИВ и хепатит С. Те казват, че към днешна дата този проект е единствен по рода си в цяла Португалия.

IN-Mouraria — drop-in център в Лисабон

Щат на проекта

В центъра работят технически координатор, финансов координатор, лекари, медицинска сестра, социален работник, отговорен за посредническата дейност, обработката на данните, доброволци и други. Всичко около 15 човека.

В този ден колективът IN-Mouraria се състоеше от трима социални работника и медицинска сестра. При това, един от социалните работници самият е зависим, то ест действащ потребител на наркотици. Но това не е пречка за него да работи там. Всички щатни работници в проекта получават заплата.

Много подобни центрове в други държави с голямо усилие осигуряват необходимите финанси. Те са трябват за издръжката на сградите, заплатати и за оказването на необходимите услуги. Обаче често те не се осигуряват от държавните програми.

IN-Mouraria — drop-in център в Лисабон

Сфера на дейността

  • Бързо тестиране за ХИВ инфекция, хепатит и сифилис. Тест е безплатен и анонимен. Той е достъпен за всеки един дошъл в центъра, заема около 20 минути;
  • Медицински консултации, помощ с медикаменти, насочване към лекар;
  • Социална подкрепа: информация и насочване в областите, свързани със зависимости и тяхното лечение;
  • Помощ с документи, социални помощи, правни въпроси, заетост / обучение, жилище. А също така и достъп до други услуги;
  • Телефон и достъп до Интернет — всичко е безплатно, разпределение на хигиенични пакети и дрехи;
  • Разпространение на материали за употребата на  продукция за пушене и инжектиране. А също така  на презервативи и лубриканти (гелове).
IN-Mouraria — drop-in център в Лисабон

Освен обичайните комплекти за употребата на инжекционни наркотици, се предоставят също и комплекти за пушене на крек. Kit base е едно от постиженията на проекта, по мнението на ръководството на проекта. Тези комплекти изцяло се заплащат за сметка на градския бюджет.

Мисля, че ни имат доверие, защото не сме строги към тях

казва момичето, което консултира посетителите на центъра

Работник, който се занимава със социалната подкрепа, разказва, че по искане на потребител на наркотици той ще му помогне да намери център за рехабилитация или да влезе в метадоновата програма. Процедурата за получаванена метадон е улеснена до минимум, и даже всеки чужденец може да получи метадон.

Тук ще помогнат с намирането на работа. При това без да се говори, че този е зависим от наркотични вещества. Защото до днес стигмата (силно обществено неодобрение, базирано или кодирано във външни белези, обществено отхвърляне и маркиране (в небуквален план), и т.н.) относно зависимите остава, и работодателите нямат особено желание да наемат на работа такъв контингент. Освен това, ще помогнат с документите, защото голяма част от клиентите има проблеми с тях. Ще помогнат също да се обърнат към центъра по заетостта, за да може клиентът да получава месечното си  обезщетение. Размерът му е 184 евро и това са пари, които никъде не се отчитат и могат да ги харчат за каквото пожелаят.

«Мисля, че ни имат доверие, защото не сме строги към тях“, – казва момичето, което консултира посетителите на центъра. Около 60 човека идват дневно в нейния кабинет за консултиране и търсят помощ. В същото време в съседния кабинет при медицинската сестра числото на потърсилите помощ е още по-голямо. Медицинската сестра провежда тестове и анализи. В течение на 20 минути човек може да разбере какъв е неговият ХИВ-статус или за наличието на хепатит.

Аз не съм поставен тук, за да шпионирам хората

отговаря младежът, който раздава материали за понижаване на риска и щетите

Също така има стая, където хора отвън донасят дрехи и обувки. Тук всеки може да си вземе това, от което има нужда. Надниквайки през стъклото на вратата на тоалетната забелязах, че някой в момента се инжектираше. „Аз не съм поставен тук, за да шпионирам хората“, – отговаря младежът, който раздава материали за понижаване на риска и щетите. В края на краищата, има медицинска сестра, която е готова да окаже първа помощ в случай на необходимост.

Работно време

всеки ден от 14 ч. до 16 ч. и от 17 ч. до 20 ч.

След 17 часа идват повече хора. Тука за тях има кафе и сандвичи. Освен това, организират се разни мероприятия, или се показва някакъв филм.

«Започнах да употребявам наркотици от 12 – годишна, сега употребявам крек и хашиш“, – разказва с усмивка М.; общият й стаж, по нейните думи, в употреба на наркотици е повече от 30 години. Работи като сътрудник в организацията и се чувства тук в свои води.

Вашият коментар