You are currently viewing Стрелба по македонски *, или как го правят в HOPS

Стрелба по македонски *, или как го правят в HOPS

Днес в рубриката ни „Техният опит“ публикуваме разказ за македонския проект ХОПС — Опции за здрав живот Скопје https://hops.org.mk/. Как започна всичко, какви са нуждите на уязвимите групи днес, как да избегнем професионалното прегаряне за това в нашата история.

*Стрелба по македонски — прийом, метод на водене на бой с огнестрелни оръжия, най-вече с пистолети. Предполага се стрелба с две ръце. Такъв прийом обеспечава удвояване на огневата мощ на стрелеца.

ХОПС — това не са само презервативи и игли. Това е и социална работа, и доктори, и изменение на членове в закона

Реакция при повикване

Healthy Options Project Skopje – това е обществена организация. Хероиновата епидемия от 90-те в Македония е послужила, като причина за създаването на ХОПС. Работата е започнала през 1997 година с размяна на игли (Needle exchange) в Скопие. От 2004 година се извършва работа свързана със СПИН-а. «Сега — това са 16 програми (3 от тях в столицата) в 13 града на републиката» – казва Христиан Янкулоски.

През 2017 година Глобалния Фонд за Борба със СПИН-а, туберкулозата и маларията е престанала да финансира програмата за СПИН в Македония. Въпреки това тези програми работят и досега. Само че сега те се финансират от държавата. В HOPS имат добра връзка с учреждения и организации, такива като министерството на труда и социалните политики, министерството на здравеопазването, City of Skopje (община или кмет на града).

Бюджета на организацията се състои от две части. Едната се покрива за сметка на привлечени средства зад граница, друга част лежи на раменете на държавни отдели. Струва си да отбележим, че всички услуги за ползвателите са безплатни.

Какви са те такива

ХОПС Скопие
Адрес: Ул. Христо Смирненски 48/1-6, 1000 Скопье, Република Македония

«ХОПС — това не са само презервативи и игли. Това е и социална работа, и доктори, и изменение на членове в закона. Работата на ХОПС е основана на нужди. Болшинството въпроси сега са свързани с адвокацията»*.

*адвокация (англ. advocacy) — термин от практиките и дейностите на недържавни организации. Означава кампания, насочена към представяне и защита на правата и интересите на определана социална група.

ХОПС Скопие
Чанта и тениска със собствен дизайн

Фокуса на ХОПС е върху програмите за намаляване на вредите*, а не на профилактиките. Въпреки това, има дневен център за работа със зависими. Освен работа с психолог и психиатър, предлагат се креативни уъркшопи. Те продават и някои неща, например футболни тениски със собствен дизайн. Също правят и кампании по дестигматизации**. Като лозунгите и слоганите се създават от употребяващите наркотици, а не професионалисти-маркетолози.

*намаляване на вредите (англ. harm reduction) — подход, насочен към запазване здравето на всеки член на човешкото обществото. Подходът е прицелен не на забраната на вредното за здравето поведение. Но на намаляването на вредните последствия. Също така и на изменения на поведението към по-безопасно.

**дестигматизация — това е възстановяване на гражданските права на членовете на стигматизирана група, загубени във връзка със самостигматизация и външна стигматизация.

**стигматизация – социални етикети, ассоциация на някое качество (като правило, отрицателно) с конкретен човек или група хора, макар тази връзка да отсъства или да не е доказана.

Цели и планове

ХОПС Скопие
Видението на сдружението

Видението на ХОПС (главната цел): общество, в което всички хора в равна степен уважават правата и свободите на човека и се ползват от социални, медицински и икономически благополучия.

За 20 години дейност настъпиха големи изменения в наркополитиката на страната. «Това е добре за обществото, не само за зависимите». Имаме нужда от колаборации*. Необходимо е да се разпределя отговорността.

*колаборация (сътрудничество) — процес на съвместна дейност в някоя сфера на двама или повече човека или организация за достигане на общи цели, при която се извършва обмен на знания, обучение и постигане на съгласие.

Политическите въпроси са общо два, според мнението на Влатко Деков:

  • Покана и включване на ползватели на наркотици в програмата
  • Партнерство с организации, а не борба един с друг

Това е най-краткия път към нашата главна цел.

Особености на дейността

В щата на организацията работят: психиатър, адвокат, педагог, психотерапевт, доктор, социални работници и др. Целият персонал на организацията се състои от 45 човека.

Някои работят тук практически от самото начало. Влатко казва, че за времето на работата си тук той е сменил няколко длъжности. Това е хубав начин, за да избегнеш прегарянето (бърнаут), когато един път на всеки няколко години си сменяш рода на дейността си в организацията. 3 години на една длъжност, след това сменяш вида на заниманието.

ХОПС Скопие
Книги, публикувани с участието на ХОПС

ХОПС се занимава и с издателска дейност – основно издаване на специализирана литература. Освен това, сдружението издава списание «Дроги – политики и практики» (Наркотици – политика и практика). Това издание е за наркополитиката и практиката, за употребата на наркотици и свързаните с това въпроси.

Благодарим за помощта при подготовката на материала на Христиана и Влатко.

Вашият коментар