„7:0 за хората срещу зависимостите“

Проектът „7: 0 за хората срещу зависимостите“ използва страстта на България към футбола. Футболът е катализатор за подготовката на младите хора да се върнат в обществото.

Проектът им помага да намерят работа, своето място в обществото. Освен това намалява вероятността от връщане към употребата на наркотици и алкохол. Инициативата“ 7:0 за хората срещу зависимостите “ предлага модули за футбол, просвета и социална интеграция. Този проект се осъществява от млади хора с личен опит в преодоляването на зависимостта от наркотици, алкохол и хазарт. След получаване на знания и умения, участниците имат възможност да станат лидери. Това им позволява да поемат контрола над живота си и да преодолеят зависимостта си. По този начин те увеличават възможността за социализация и интеграция в обществото. Това помага да се води трезвен, смислен и продуктивен начин на живот.

Проблема

Злоупотребата с наркотици и алкохол се е разпространила във всички социални слоеве и възрастови групи и особено сред младите хора. Лечението на зависимостите помага да се откажат наркотиците и алкохола. Но за съжаление не дава гаранция, че човек няма да започне отново да употребява. Тъй като зависимият човек след лечението се връща в предишната си среда. Липсата на социални умения, основни житейски принципи може да доведе до рецидив.

Последните проучвания показват, че в България повече от 560 000 души на възраст между 15 и 64 поне веднъж в живота си са употребявали някакво психоактивно вещество. Средно 6 лица на 1000 души са  започнали проблемна употреба на опиати. Около 230 000 души имат възможна алкохолна зависимост. Само 1,4% от всички употребяващи показват желание да бъдат лекувани от зависимост. Това предполага много ниска мотивация на зависимите хора да се лекуват. Липсата на наставници и ролеви модели само изостря проблема с употребата на наркотици и алкохол.

Защо това е важно сега?

COVID-19 и свързаните с него ограничения за движение могат да доведат до намаляване на предлагането на забранени ПАВ. Това може потенциално да доведе до увеличаване на търсенето на наркологични услуги. Въпреки това икономическият спад, който имаме вероятно ще бъде вреден от гледна точка на психическото и физическото здраве. Това може да доведе до значително увеличение на консумацията на алтернативни психоактивни вещества. Това означава, че може да се очаква, че това ще засили отрицателните последици от пандемията за хората, които употребяват наркотици и за уязвимите групи от населението като цяло.

Решение

Проектът използва достъпността на футбола, за да привлече маргинализирани млади хора и да ги научи на житейски умения. Сред които не само умения за работа в екип и комуникация, но и способността да се приемат победи и загуби. Една от целите на програмата е популяризирането на футбола като социален и образователен инструмент. В рамките на“ 7:0 за хората срещу зависимостите “ се използват специално адаптирани футболни сесии за разпространение на жизненоважни знания. Персоналът на проекта се състои от психолози, спортни треньори,и водещи. Всеки от тях е отговорен за психическото и физическото състояние на хората по време и след дейностите.

Футболът е повече от игра. Това е повече за промяна на поведението, за промяна на нагласите; това е повече за вземането на решения от човека, за способността му да решава вътрешни проблеми без наркотици и алкохол.

Благодарение на участието в този проект на Българския футболен съюз базата на БФС в Бояна за три дни ще се превърне в спортно-терапевтичен лагер за 60 души. Създаването на терапевтична среда без психоактивни вещества ще насърчи развитието на умения за здравословен начин на живот и социално отговорно поведение.

В проекта участват медийни лица, известни спортисти и тези, които вече са преодолели зависимостта си. Те стават наставници и  модели за подаражание. Всички заедно участват в дейностите по проекта на принципа „peer to peer“. Което ще помогне да се намали вероятността от рецидив при участниците. Събитието се състои от: кръгла маса с представители на НПО, държавни служители и поканени експерти; футболни тренировки и мачове. Също така семинари и workshop. Програмата обединява безопасни пространства за игра и тренировки с обучение за опасностите и рисковете от употребата на наркотици и алкохол. Искаме да им дадем инструменти, които да помогнат да променят живота си!

Заключение

Проектът „7:0 за хората срещу зависимостите“ ще помогне на повече от 60 млади хора да избегнат опасностите и рисковете, свързани с употребата на наркотици и алкохол и възможния рецидив. Обединявайки се с лидери със сходни възгледи (БФС), ние разработихме решение, в което страстта на страната към футбола се използва като сила, насърчаваща социалната хармония и предлагаща път към по-добър живот. Проектът предоставя на младите хора безопасни зони за игра на футбол и осигурява връзка с наставници и модели за подражание, които ги учат как да избягват ежедневната заплаха от наркотици и алкохол.

Вашият коментар