You are currently viewing „5:0 за хората срещу зависимостите“:Инициатива която помага

„5:0 за хората срещу зависимостите“:Инициатива която помага

„5:0 за хората срещу зависимостите“: като една инициатива, обединила повече от 200 души от различни държави, може да помогне на зависимите хора? Ще се опитаме да обясним!

участници в турнира "5:0 за хората"

През септември беше проведен вече петият по ред футболен турнир „5:0 за хората срещу зависимостите“. Този проект наистина помога на хората, които са зависими от алкохол и други наркотични вещества. Но засега не могат да бъда решени всички проблеми.

1:0. Идея на турнира: заедно ще съумеем повече

Обединявайки усилия с Т.О. „Ново Начало“ ние желаем да приложим водещата практика в работата с зависимите хора. Първо, да създадем условия за повишаване на нивото на мотивацията на зависимите хора към трезвения начин на живот посредством заниманията със спорт. Второ, променяме отношението на обществото към зависимите хора. Трето, да прокарваме заниманията със спорт не само сред зависимите хора, но също и сред младежта.

2:0. От теорията към практиката: как турнирът помага на зависимите хора

Турнирът е организиран от бивши зависими, които познават този проблем отвътре.

Хора, които са с дълъг срок на трезвеност участват в турнира заедно с тези, които правят първи стъпки в живота си без психоактивни вещества. Това мотивира и вдъхновява последните да следват примера на първите по принципа „прилепи се към победителите“ (take with the winners).

Сред доброволците на турнира има такива, които са участници в програмите за възстановяване от зависимости. За тях доброволчеството е път към придобиването на самоуважение.  Самоуважението е необходимо за вярата в себе си. Вярата помага да се живее пълноценно без употребата на психоактивни вещества.

Вниманието от страна на известни личности (спортисти, актьори и др.) помага да се преодоляват бариерите в отношението към зависимите хора. Обществото все още смята зависимите хора за маргинали. Но зависимостта от наркотици или алкохол — е болест! Не всички хора са зависими от наркотици или алкохол, но всички зависими са хора! Под този девиз се провежда това събитие.

В турнира участват организации, които използват различни програми и методики на работа със зависимите. Обмяната на опит помежду им взаимно ги обогатява.

3:0. Резултати: цифрите говорят

Турнирът се провежда от 2015 година. В първия турнир участваха четири отбора, а общото количество на участниците беше около 50 човека. В последния турнир „5:0 за хората“ участваха вече осем отбора и общото количество на участниците беше повече от 200 човека. Освен това, този турнир беше наистина международен. Имаше участници от България, Гърция, Русия и Украйна.

4:0. Резултати: хората говорят

За мен е чест да бъда сред тях, защото знам, че тяхната сила и истински изпитана и доказана.

Ивайло Захариев (актьор)

Когато сме заедно, ние се разширяваме и можем повече.

Желяз Турлаков (Т.О. Ново Начало)

Физически това е изморително, но зарежда психически. Това е онова, от което аз се нуждая.

Иво (участник)

Ние наистина трябва да подкрепяме такива инициативи, защото всички ние сме хора. Човек е тръгнал по погрешния път в живота си, но вие можете да видите, че те се поправят, а ние гледаме с какво можем да им помогнем. Те не трябва да се отхвърлят от обществото, напротив, те са едни от нас, и вие виждате, че те са абсолютно нормални хора“.

Ивелин Попов (футболист)

Спортът учи на дисциплина. Момчетата, които сега са тук, и не само те, но и повечето наркомани, които са направили най-голямата грешка в живота си, се опитват да се отърват от този недъг. Това е една от причините защо спортът, който закалява, помага“.

Петър Занев (футболист)

5:0. Епилог: какво по-нататък?

През изминалите няколко години нашата инициатива е подкрепяна от НЦН, БФС, Общината, а също така от няколко търговски фирми. Те участват в този проект и поемат част от разходите върху себе си.  За организирането на последия турнир бяха необходими  8000 лева.

Ние излязохме на такова ниво на организиране, при което турнирът се провежда в рамките на три дни, и освен футбола се провеждат групи. Не се удаде да проведем всички планирани групи поради недостатъчното количество на организаторите.

 За организирането на следващия турнир „6:0 за хората срещу зависимостите“ са необходими средства (престой и хранене на гостите, ушиване на екипи за участниците, наем на помещения, банери и други). Освен това, е необходима група от доброволци, която ще поеме отговорност за настаняването на гостите, за организирането на групите и т.н.

За осъществяването на такова мащабно събитие ние се нуждаем от привърженици, които са готови да подкрепят нашата инициатива. Заедно ще съумеем повече!

Вашият коментар