Консултативен кабинет

Консултативен кабинет — това е врата към системата за помощ на зависими хора. Консултациите са насочени в помощ на клиента за усвояването на нови начини на поведение. Те ще му помогнат в решаването на неговите проблеми.

Консултативен кабинет

Освен това, консултативният кабинет по зависимости е:

  • информиране;
  • първична (повторна) духовно-психологическа подкрепа;
  • мотивация и съпровождане.

Хората, които взимат наркотици, имат нужда от медицинска помощ, а не от наказателни мерки.

Антонио Мария Коста (УПН ООН)

Предизвикателства

Стигмата, свързана с употребата на алкохол и наркотици, продължава да съществува. Стигматизацията е най-постоянната бариера за подобряване на живота на зависимите хора. Освен това употребата на алкохол и наркотици от близък може да доведе до травма и стрес за техните семейства. Злоупотребата с наркотични вещества често води до разкъсване на връзките и към свръхопекунство *. Членовете на семейството могат да играят важна роля в подпомагането на възстановяването на любимия човек. Но те самите също се нуждаят от помощ.

* Свръхопекунството се изразява в желанието на родителите да обградят „детето“ с повишено внимание, да го държат постоянно до себе си. Това води до „привързванее“ на децата с тяхното настроение и чувства. В същото време човек се освобождава от необходимостта да разрешава проблемни ситуации. Решенията или му се предлагат готови, или се постигат без негово участие. В резултат на това любимият човек е лишен от възможността не само да преодолее трудностите сам, но дори и да ги оцени трезво.

Консултативен кабинет по зависимости

Виждане

Консултативният кабинет по зависимости – това е съпричастност, професионализъм и алтернатива за тези, които употребяват алкохол, наркотици и имат проблеми с хазарта. А също и за техните близки и роднини.

Цели и задачи

Осигуряване на адекватен отговор на зависимите от алкохол, наркотици и хазарт, както и на техните близки, чрез предоставяне на алтернативи и увеличаване на наличността на програми и услуги за лечение и рехабилитация. Предоставяне на услуги за идентифициране на проблема. Консултиране и помощ при лечението и терапията на пристрастяващо поведение. Партньорство с професионалисти и организации, работещи в областта на зависимостите.

Целевая группа

  • Експериментални и проблемни потребители
  • Зависими от наркотични и упойващи вещества, зависими от алкохол и хазарт
  • Близки – родители, роднини, партньори и други

Методи на работа

Консултативен кабинет
  • Скринингови тестове AUDIT, DAST, които предоставят информация за проблемна употреба.
  • Интервю за клинична оценка (EuropASI).
  • Консултиране – мотивация, социална и емоционална подкрепа
  • Предоставяне на информация за социалните услуги

Вашият коментар