You are currently viewing Московски форум по социалната работа

Московски форум по социалната работа

Форум по социалната работа е място за споделяне на опит, практики и теории. Тук социалните работници, психолозите, защитниците на правата на човека обсъждат актуални въпроси в социалната работа. Но и също така, споделят своя опит.

Да помагаш на хората е повече от работа

Какво е това „социална работа“? Как да се извършва тя? Как да не се прегори на това поле? Кой в действителност се занимава с профилактиката? Тези и други въпроси бяха обсъдени в Москва на 25 и 26 ноември от участниците. По време на  II Форум по социалната работа, ориентиране към клинта. От всички краища на страната се събраха тези, за които помощта на хората е станала техен начин на живот. ХИВ, ЛГБТ, МСМ, СР – тези съкращения, обозначаващи наименованията на социално уязвимите групи, вече бяха станали обичайни в ежедневието на социалните работници.

Целта на форума за социална работа

Мнозина вече бяха познати помежду си, тъй като сферите на техните дейности често се кръстосват. Новите участници пък имаха възможност да се сдобият с нови контакти. Но всичките над 120 участника ги обединяваше една цел – развитието на социалната работа в Русия. Поканените експерти и самите участници споделяха своя опит по въпросите за правната защита, отношенията с държавните институции, взаимодействието в съседните сфери на социалната работа.

Какво се случва днес в Русия в тази област

В Русия във всички сфери на обществия живот много голяма работа извършват правохранителните органи. И наистина, по новините може да се чуе отговора в решаването на технологични, икономически и други проблеми  – „възбудено наказателно дело“. Ако съседите имат скандал – викат полицията. Представителите от органите по закрила или психиатричната помощ са съпровождани от полицаи. Също така се знае за  наказателната отговорност за употребяване на наркотици, за поставянето в опасност от заразяване с ХИВ. По такъв начин, който е да е проблем, дали е социален или медицински, се решава с участието на правоохранителните органи.

Московски форум по социалната работа
(LAW (работата на правоохранителните органи) – HELP (социалната работа))

Резултати от форума

Обществото не вижда другите инструменти за решаването им. А един от тях може да стане именно социалната работа. Когато човека от уязвимата група, попаднал в беда, не просто го „затварят“, но го водят през целия процес с подключване на социални работници, което смегчава твърдата правна система. Появява се възможност да се получи подкрепа, а не наказание.

Трябва да се стремим като общество е – да превърнем социалната работа в начин на живот!

Вашият коментар